Gebiedspagina Pernis

De gebiedspagina van deze week is verschenen, met al het nieuws vanuit de Pernisse gebiedscommissie over ons dorp. Lees verder

Lampjes van Pernis’ toont uniek deel van Rotterdam

Pernis is een unieke plek in Nederland: een pittoresk dorp te midden van de Rotterdamse haven. Overdag al een prachtig gezicht, maar de magie van Pernis komt ’s avonds pas echt tot uiting.

Op donderdagavond 14 en op donderdagavond 21 september vindt de zesde editie van ‘Lampjes van Pernis’ plaats, een prachtige wandeling langs alle contrasten die Pernis zo speciaal maken. Lees verder

De waterkant van Pernis: hoe nu verder?

Arnoud VerheijAfgelopen maand kwamen bewoners, leden van de gebiedscommissie en medewerkers van gemeente Rotterdam bij elkaar om te praten over de toekomst van onze waterkant. Een prachtige plek die een hoop kansen biedt voor ons dorp. Maar hoe benutten we deze kansen? En wat willen we uiteindelijk met deze prachtige plek?

Aanleiding voor de bijeenkomst was de visie ‘Verbinden en verblijven’. Hierin doen de gebiedscommissie Pernis en gemeente Rotterdam een voorstel om de waterkant verder te ontwikkelen. In de visie staan onder meer voorstellen voor horeca, een evenemententerrein, locaties om te vissen, een hondenuitlaatplaats, een uitkijktoren en parkeergelegenheid. Deze plannen zijn overigens niet in beton gegoten. Lees verder

Vergunningennieuws

Verleende vergunning Pastoriestraat 1
Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende omgevingsvergunning heeft verleend (art. 2.1 en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Pastoriestraat 1, 3195HT, een demontabele hal op een betonnen funderingsplaat bouwen om in een tijdelijke behoefte voor een periode van maximaal tien jaar (120 maanden) te voorzien. Datum besluit 09-08-2017, dossiernummer OMV.17.03.00286. Lees verder

Trots op Pernis!

De renovatie en verduurzaming van de basisscholen Het Waterschip en De Plataan en de bouw van een nieuwe wijksportvoorziening De Bonte Koe: drie belangrijke vastgoedontwikkelingen in Pernis! Lees verder

Wat gaan we doen met de Waterkant?

Informatiebijeenkomst:
Waterkant Pernis
Iedereen is het erover eens: de waterkant is de parel van Pernis. Maar hoe kan die echt gaan glanzen?

In de visie ‘Verbinden en verblijven’ doen de gebiedscommissie en gemeente Rotterdam een voorstel. Wij willen weten of u het daarmee eens bent.

Daarom is er donderdag 6 juli een bijeenkomst voor alle Pernissers. Kom langs en praat mee! Lees verder

Verder denken over Pernis

Vervolgbijeenkomst:  Pernis 2037

Donderdag 11 mei spraken wij samen over de toekomst van Pernis. Centrale vraag was: hoe ziet Pernis er in het jaar 2037 uit?

Donderdag 29 juni gaan wij hier verder op in om te komen tot een gezamenlijke toekomstvisie voor het dorp. U bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Lees verder

Extra vergadering gebiedscommissie Pernis

Vanavond, dinsdag 13 juni 2017, zal er een extra vergadering van de Pernisse gebiedscommissie plaatsvinden. Zoals altijd is het een openbare vergadering, dus belangstellenden zijn welkom.

Op de agenda van de vergadering, die om 19:30 uur begint, heeft slechts één punt: het raadsvoorstel gebiedscommissies. Lees verder

Pernis ging back to the fifties

Afgelopen zaterdag 3 juni 2017 werd er op het Arie den Arendplein een gezellige Summerfair gehouden. Het weer werkte mee, er was muziek, een kermis en er werd gedanst!

Hierboven vind je het eerste filmpje van die dag, gemaakt door Commissie H. Pernis en onderaan dit bericht vind je er nog één, gemaakt door OPEN Rotterdam. Zo kunnen we nog even nagenieten van deze mooie dag. Lees verder

Kennisgeving wijzingsplan ‘Hof van Pernis’

Burgemeester en wethouders van Rotterdam maken bekend dat zij bij besluit van 9 mei 2017 het wijzigingsplan “Hof van Pernis” (NL.IMRO.0599.WP6006HofvanPernis-) gewijzigd hebben vastgesteld.

Het vastgestelde wijzigingsplan betreft een wijziging van het bestemmingsplan “Pernis”. Dit wijzigingsplan maakt de bouw mogelijk van maximaal 12 woningen in het binnenterrein Pastoriedijk-Ozingastraat. Lees verder

Start werkzaamheden G.A. Soetemanweg en Van Byemontsingel

Vanaf maandag 15 mei 2017 start de gemeente Rotterdam met werkzaamheden aan het trottoir voor de winkels aan de G.A. Soetemanweg en de Van Byemontsingel. Wij werken dan het gedeeltelijk hertegelen van het trottoir, zodat de winkels weer beter toegankelijk worden voor het winkelend publiek.

Planning
De werkzaamheden starten op 15 mei 2017 en duren tot en met 26 mei 2017. Slechte weersomstandigheden kunnen het werk beïnvloeden en in dat geval is het mogelijk dat de werkzaamheden langer duren. Lees verder

Vier mei herdenking Pernis

De jaarlijkse herdenking van de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en het voormalig Nederlands-Indië wordt gehouden op donderdag 4 mei ’s avonds om
19.00 uur op de Algemene Begraafplaats aan de Ring 548 te Pernis.

De herdenkingsplechtigheid wordt dit jaar geleid door de Mevr. Ds. C.H.A. Bartelink-v.d. Dool, predikant van de Gereformeerde Kerk Pernis. Daaraan voorafgaand zal een leerling van OBS De Plataan een gedicht voordragen. Lees verder

Veel nieuws over Koningsdag 2017

Aanstaande donderdag 27 april wordt het één groot feest in Pernis.

Het wordt zo’n bijzonder feest dat Pernis een wel heel bijzondere gast mag ontvangen op deze dag: de Burgemeester van Rotterdam!

Rondom de Kiosk aan de Pernisse Waterkant is tussen 12 en 22 uur van alles te beleven. Je vindt het programma hieronder. Bovendien zal er een busje door Pernis rijden om ouderen en minder validen naar en van de festiviteiten te brengen. Het schema daarvan vind je ook hieronder. Lees verder

Adviezen hondenbezitters op hondenbeleid

Een delegatie van de hondenbezitters van Pernis hebben de verschillende vergaderingen over de aanpassing van het hondenbeleid van Pernis bijgewoond. Er staat veel te veranderen in Pernis. Niet alleen het hondenbeleid zal worden aangepast, maar ook het groene dorpse karakter van Pernis staat voor de lange termijn ter discussie.

De besluiten worden door de gebiedscommissie genomen op 25 april dus dan is iedereen weer welkom om deze besluiten aan te horen en eventueel nog aan te vullen of te wijzigen, voordat deze adviezen naar gemeente Rotterdam zullen worden gestuurd.

Op de bijgevoegde afbeelding is het losloopgebied dat ter discussie staat, gearceerd. Lees verder

Handtekeningenactie door hondenbezitters

Aan alle hondenbezitters in Pernis,

In de Gebiedspagina Pernis van 22 maart 2017 (week 12) stond een artikel over het hondenbeleid in Pernis. Je kon erover meepraten in een vergadering op dinsdag 28 maart 2017.

Helaas wordt deze krant niet overal bezorgd in Pernis en hebben velen onder ons dit zo belangrijke nieuws gemist. Via via had ik gehoord dat de vergadering hierover op maandag 10 april zou plaats vinden? Blijkbaar heeft de vergadering hierover dus al plaatsgevonden.

Je mag je hond dus bijna nergens meer loslaten! Lees verder

Uitnodiging: Hoe ziet Pernis er over 20 jaar uit?

De veranderingen in de haven en economie gaan steeds sneller en sneller. Volgens sommige studies versmelten de echte en digitale wereld steeds meer met elkaar. Wat voor gevolgen heeft dit voor Pernis en haar omgeving? Op welke manier kunnen wij ons voorbereiden op de komende 20 jaar? Hoe ziet Pernis er dan uit?

Hierover willen wij met u in gesprek gaan tijdens de conferentie Pernis 2037. Een middag waar we onze gezamenlijke kennis en ideeën willen bundelen om tot een gedeelde toekomstvisie voor de komende 20 jaar te komen. Van industrie tot sociaal, van veiligheid tot buitenruimte, alle aspecten komen aan bod en het gaat ons allemaal aan. Lees verder

Groots carillon in Pernis

Een geweldig resultaat!

Pernis wordt uitgebreid verblijd met een machtig Carillon (met 18 klokken) waarvan het gehele dorp elk kwartier kan gaan genieten. Het zal aanstaande zaterdag worden geplaatst en er zal worden geprobeerd het dezelfde dag in werking te stellen. Alle voorbereiding is gedaan en de opbouw van het kunstwerk -want dat mag best zo genoemd worden- wordt in twee gedeelten aangeleverd.

Het is de bedoeling dat de vrachtwagens om 10.00 uur nabij de muziektent aan de Boonstraat arriveren. De plaats waar het Carillon komt te staan is op het grasveld naast de Wijkinlooppunt (Wijksecretarie). Mooi centraal in het dorp Pernis!

Het kan worden bekostigd doordat de vele vrijwilligers die het dorp rijk is, ervoor zorgen dat de onkosten voor projecten en evenementen al jarenlang behoorlijk binnen de onkostengrenzen blijven. Lees verder

De gebiedspagina van Pernis

De gebiedspagina van deze week is verschenen, met al het nieuws vanuit de Pernisse gebiedscommissie over ons dorp. Lees verder

Feest in Pernis bij opening basisschool Het Waterschip

School richt zich met extra aandacht voor techniek op de eigen ‘achtertuin’

Dinsdag 7 maart was het groot feest op CBS Het Waterschip. Leerlingen, leerkrachten en ouders vierden samen de opening van het vernieuwde schoolgebouw met spelletjes, dans en theater. Om 11.30 uur knipte wethouder Hugo de Jonge (Onderwijs) het fleurige feestlint om de school door. Dankzij de verbouwing kan de school extra aandacht geven aan techniek, iets waarin Het Waterschip voorop loopt in Nederland. De school wil met de leerlingen een 3D-printer gaan bouwen. Lees verder

De Gebiedscommissie vergadert

stadswinkelOp dinsdag 28 februari 2017 vergadert de Gebiedscommissie Pernis in een openbare vergadering, waarbij alle inwoners van Pernis welkom zijn.

Op de agenda zijn onder andere de volgende voorstellen te vinden: Lees verder

Gesprek met de stad

Hoe ziet Rotterdam er over 20 jaar uit? Misschien zijn we in 2037 wel de schoonste en meest duurzame stad van Europa. Doen robots ons huishouden. Is er niet meer genoeg betaald werk voor iedereen. En bestellen we onze boodschappen alleen nog online. Weet u het? Lees verder

Koningsdag wordt helemaal nieuw!

Koningsdag in Pernis dit jaar helemaal anders!

Koningsdag in Pernis zal dit jaar helemaal anders zijn dan dat menig van jullie gewend zijn.

De afgelopen paar jaar hebben wij altijd feest gevierd bij de muziektent op het Arie den Arendplein. Dit jaar hebben wij de stoute schoenen aangetrokken en hebben wij gekeken of het mogelijk was om het feest te verplaatsen naar een plek waar nog nooit een feest gevierd is. Lees verder

Vergunningennieuws

stadhuis-Rotterdam

Burgemeester en wethouders van Rotterdam maken bekend dat zij op grond van artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voornemens zijn een omgevingsvergunning te verlenen ten behoeve van een wijksportvoorziening gelegen Ring 220 te Pernis Rotterdam.

Inzage
Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen met ingang van vrijdag 10 februari 2017 tot en met donderdag 23 maart 2017 ter inzage bij:

• Stadsontwikkeling te Rotterdam (na telefonische afspraak 010 – 489 5241) Lees verder

Bezoek wethouder Eerdmans gaat niet door

Het bezoek van wethouder Joost Eerdmans aan Pernis dat vanavond (7 februari 2017) zou plaatsvinden gaat niet door.

Dit in verband met te weinig aanmeldingen. De mensen die zich hebben aangemeld zijn inmiddels op de hoogte gebracht.