2017 Waterkant  Arnoud  Verheij

Afgelopen maand kwamen bewoners, leden van de gebiedscommissie en medewerkers van gemeente Rotterdam bij elkaar om te praten over de toekomst van onze waterkant. Een prachtige plek die een hoop kansen biedt voor ons dorp. Maar hoe benutten we deze kansen? En wat willen we uiteindelijk met deze prachtige plek?

Aanleiding voor de bijeenkomst was de visie 'Verbinden en verblijven'. Hierin doen de gebiedscommissie Pernis en gemeente Rotterdam een voorstel om de waterkant verder te ontwikkelen. In de visie staan onder meer voorstellen voor horeca, een evenemententerrein, locaties om te vissen, een hondenuitlaatplaats, een uitkijktoren en parkeergelegenheid. Deze plannen zijn overigens niet in beton gegoten.

Tijdens de bijeenkomst was er volop ruimte om opmerkingen te maken over de visie. Zo vroeg een bewoner zich af of Pernis eigenlijk wel een volgebouwde waterkant nodig heeft. Doet dit geen afbreuk aan het dorpse karakter waar veel mensen juist van houden? Een ander was juist weer van mening dat een aantrekkelijke waterkant bijdraagt aan een levendig Pernis en ook kan zorgen voor instroom van nieuwe bewoners en bezoekers. Dat laatste is erg belangrijk om zelfvoorzienend te kunnen blijven en niet afhankelijk te worden van voorzieningen in de regio.

Ook werden vraagtekens gezet bij de haalbaarheid van het plan. Zijn er (horeca)ondernemers die willen investeren in het gebied? En is er wel genoeg geld om de plannen met betrekking tot de buitenruimte uit te voeren? Hierbij werkt opgemerkt dat de ene ontwikkeling de andere op gang kan helpen. Zo is er nu al de kiosk aan de waterkant, zijn er plannen om de bereikbaarheid te vergroten (bijvoorbeeld door een verbinding met de waterbus) en wordt Pernis in de toekomst mogelijk onderdeel van de Wereldhavendagen.

De opmerkingen die tijdens de bijeenkomst zijn gemaakt worden nu gebruikt om de visie verder te ontwikkelen. Uiteraard blijven de gebiedscommissie en gemeente hierbij steeds nauw samenwerken met bewoners en ondernemers van Pernis. De presentatie van de visie 'Verbinden en verblijven' en de belangrijkste opmerkingen van de bijeenkomst kunt u HIER terugvinden.

Foto: Arnoud Verheij