Trots op Pernis!

Gepubliceerd op 6 juli 2017

De renovatie en verduurzaming van de basisscholen Het Waterschip en De Plataan en de bouw van een nieuwe wijksportvoorziening De Bonte Koe: drie belangrijke vastgoedontwikkelingen in Pernis!

Samen zorgen we ervoor dat het ook in de toekomst prettig wonen is in Pernis en dat een nieuwe generatie Pernissers kansen krijgt voor de toekomst. We hebben geprobeerd deze ontwikkelingen samen te vatten in één film.

Veel plezier met kijken!

Gemeente Rotterdam

What Others Are Saying

  1. Elisa 12 juli 2017 at 15:01

    Pernis als opvang verbouwing Rotterdam Zuid
    Ik ving tijdens een workshop Rotterdam op dat er in Rotterdam Zuid flink verbouwd gaat worden, dat de huizen daar plat gaan en de inwoners van Zuid verdeeld zullen worden over de dorpen en buiten wijken waaronder dus ook Pernis.
    De verhuizende Zuid inwoners zullen een voorrangspositie krijgen op de sociale woningmarkt,wat dan ook geld voor Pernis.
    Dit zal dan gaan betekenen dat Pernisers die ingeschreven staan voor een sociale huurwoning nog langer op de lijst zullen staan,dit terwijl er al niet veel huizen in deze sector zijn.De oplossing die werd geopperd is vanwege de ruimte in Pernis huizen te gaan bouwen. Ik vrees dat dit ten koste van de dorpsuitstraling en dorps mentaliteit van Pernis zal gaan. Grootschalig gaan bouwen en deze huizen verhuren zelfs mer urgentie daarop aan hen met een andere mentaliteit zal Pernis aan leefgenot doen inboeten en zal de dorps uitstraling en mentaliteit onder druk zetten. AUB hierop antwoord van de Gemeente wat zijn de plannen voor Pernis

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *