Canticum

canticumTwee jonge organisten van de Eben-Haëzerkerk in Pernis hebben samen met de koopvaardij predikante ds. H. Perfors uit Brielle een bijzondere adventsdienst voorbereid. Aan deze dienst word medewerking verleend door een projectkoor, bestaande uit de kern van het inmiddels opgeheven koor ‘Canticum’ en enkele projectzangers. Met dit koor is in de afgelopen weken een vijftal stukken ingestudeerd, die tijdens de dienst van 13 december ten gehore zullen worden gebracht. Het initiatief tot de formatie van dit koor is genomen door Sander van der Kaaij en Gerard Verweij, die eveneens de repetities hebben geleid. Bijzondere vermelding verdient de uitvoering van de partita over ‘Daar komt een schip geladen’ van André Verwoerd; een zelden uitgevoerd werk over een bekend adventslied, gecomponeerd door de voormalige organist van de Grote Kerk Schiedam. Naast dit werk zullen ook andere bewerkingen over bekende adventsliederen worden uitgevoerd, en vormt de bijdrage van het koor een passende aanvulling op de door ds. Perfors gemaakte liturgie. Tijdens de dienst wordt het koor geleid door Gerard Verweij, op orgel begeleid door Sander van der Kaaij en verleent Joke Meijboom haar medewerking als dwarsfluitiste. U bent uiteraard van harte welkom om deze bijzondere dienst bij te wonen! De Eben-Haezerkerk is in Pernis; Pastoriedijk 340. Aanvang ven de dienst: 9.30 uur De voorbereidingsgroep, Gerard Verweij, Sander van der Kaaij en Leen Koster. (Foto van het inmiddels opgeheven koor “Canticum” tijdens hun laatste optreden)