Wateroverlast Kruipkelder

De grondwaterstand in ons dorp zorgt al langere tijd voor problemen. Helaas zijn deze na de laatste actie hierover nog steeds niet opgelost. 

Daarom is er door Thomas Buck een nieuw initiatief gestart om de grondwaterproblemen in Pernis in kaart te brengen. Door het invullen van deze enquête kan je daaraan meehelpen. Ook als je geen wateroverlast hebt!

De korte vragenlijst is opgesteld om erachter te komen hoe de problematiek verspreid is over Pernis. Om eindelijk iets voor elkaar te krijgen is het handig als zoveel mogelijk mensen deel nemen, ook mensen die geen last hebben.

Gelieve één keer per adres in te vullen, om zo de uitkomsten zo duidelijk mogelijk te maken.

A.s. dinsdag is er al een vergadering van de gebiedscommissie waar deze overlast op de agenda staat. Hopelijk hebben er dan al zoveel Pernissers gereageerd dat tijdens die vergadering de verzamelde informatie besproken kan worden.

De vragenlijst vind je hier: https://goo.gl/forms/fVGye17UXrG3XbKf1