Nico Kok 2018 Cda Campagne

Afgelopen zaterdag 10 maart heeft het CDA met een grote delegatie campagne gevoerd in Pernis. Naast lokale CDA-ers waren er enkele prominente personen zoals Sjaak van der Tak, Sven de Langen, Christine Eskes en Christine Zandberg namens het CDA-Rotterdam aanwezig. Hiermee gaven zij uiting aan het belang om ook voor de komende 4 jaar het CDA in de Gebiedscommissie Pernis van de partij te laten zijn.

Zowel op de winkelstrip aan de G.A. Soetemanweg als ook bij de Voetbalvereniging Pernis hebben zij zich ingezet om niet alleen de zaken die in de afgelopen 4 jaar tot stand zijn gebracht, maar ook het gedachtegoed van het CDA en de speerpunten voor Pernis voor de komende 4 jaar, onder de aandacht te brengen.

Door de goede samenwerking tussen het CDA-Pernis en de CDA-fractie aan de Coolsingel zijn een aantal belangrijke voorzieningen voor Pernis tot stand gekomen dan wel behouden gebleven. Voorbeelden hiervan zijn: De Bonte Koe/Huis van de Wijk, Het Havenlicht, het openlucht zwembad, Stadswinkel Pernis, kunstgrasveld en renovatie accommodatie Voetbalvereniging Pernis. 

Voor de komende 4 jaar zal het CDA-Pernis zich inzetten voor een bij Pernis passende Wijkagenda en Uitvoeringsplan. Concreet hebben we het dan o.a. over woningbouw Madroelpark, duurzaamheid, bevorderen participatie, dienstverlening Stadswinkel Pernis, veilig Pernis en tegengaan verrommeling buitenruimte. 

Cruciaal voor het CDA-Pernis is de uitvoering van het Kleine Kernenbeleid. Dit beleid heeft ten doel Pernis als dorp voor de komende decennia een eigen plaats te geven binnen het grote Rotterdam met eigen faciliteiten die dit mogelijk kunnen maken. Wij moeten trots kunnen blijven op ons dorp. 

Hoewel met de komst van de Gebiedscommissie in 2014 de bestuurlijke invloed is afgenomen, geldt dat niet voor de daadkracht. Door een goede samenwerking met het CDA-Rotterdam hebben zij toch voor Pernis weten te scoren en voor de komende 4 jaar wil het CDA-Pernis die samenwerking verder ontwikkelen. Alleen door mee te spelen kun je je doelen bereiken. Het CDA-Pernis zal van de partij zijn.


Foto: Niko Kok