Wijkteam 2018

Hallo Pernis,  wij zijn het Wijkteam en willen ons graag aan u voorstellen.

Wij bieden ondersteuning aan de burgers van Pernis op het gebied van sociaal maatschappelijke problemen om samen met de burger en/of het netwerk naar een oplossing te werken. Mocht er specialistische zorg nodig zijn, dan kunnen wij dit voor u aanvragen. 

Op de foto van links naar rechts, staand:
Marjon Dentener, WMO adviseur
Bettine Nibte, algemeen maatschappelijk werk
Vera van Dorp, wijkcoach schulden
Ruud Peek, jongerencoach
Ineke Elmendorp, administratief ondersteuner
Sanne Waardenburg, wijkteam leider
Margret Edens, consulent verstandelijke- en lichamelijk beperking
zittend:
Jamie Epker, jeugd- en gezinscoach
Marijke Dankoor, wijkcoach huiselijk geweld en OGGZ problematiek

Niet op de foto maar wel onderdeel van ons team zijn;
Larissa Herpe, orthopedagoog
Kitty Strikkers, ouderenwerker
Tanja Trooster, jeugd- en gezinscoach

Om gebruik te maken van onze ondersteuning kunt u zich aanmelden bij onze collega’s van de  Vraagwijzer. De Vraagwijzer is te vinden in de Stadswinkel, Vroomstraat 14 en is geopend op maandag van 13.00 – 15.00 (vrije inloop) en donderdag van 09.00 – 11.00 (op afspraak via 14010). 
Ook kunt worden door verwezen door de wijkagent, huisarts, CJG, Werk & Inkomen, wijkverpleegkundige etc. 

Ons motto is: Draag je zorgen niet met je mee, maar doe er iets mee. 
Dus Pernis... de juiste zorg is dichterbij dan u denkt.