Voorjaarstuin Tuinkeuring

April: eerste tuinkeuring van dit jaar.

De lente is definitief in het land en de Tuinkeuringscommissie popelt om  weer aan de slag te gaan.

In de maanden april, juni en augustus lopen de leden van de Tuinkeuringscommissie ons dorp weer door. Alle voortuinen die zichtbaar zijn vanaf de openbare weg worden bekeken en krijgen een cijfer. Het gemiddelde van deze cijfers bepaalt of de tuin in aanmerking komt voor een prijs.

Doet u ook (weer) mee? Aanmelden is niet nodig.

Wij hopen op heel veel goed verzorgde tuinen vol bloemen en planten!


De Tuinkeuringscommissie
Foto: Joop Haak