2017 Bijbelquiz

Ook dit jaar wordt in Pernis, net als in veel andere plaatsen, de Grote Bijbelquiz van het Nederlands Bijbelgenootschap gehouden.

Deze zal plaatsvinden op donderdag 2 november 2017 om 20.00 uur in gebouw De Heuvel aan de Ring. Vanaf 19.30 uur staat er voor de deelnemers een kopje koffie of thee klaar, rond 22.00 uur zal de avond afgelopen zijn.

De quiz is een initiatief van de gezamenlijke kerken in Pernis. Om mee te doen is het niet nodig om lid te zijn van een kerk. Iedereen, jong of oud, met of zonder bijbelkennis, is hartelijk welkom. Neem dus gerust een familielid of buur mee.

Willem Huijgen is voor de vijfde keer betrokken als organisator en wil er na deze editie mee stoppen. Gelukkig is er inmiddels opvolging gevonden en zij zullen bij deze editie worden ingewerkt. Het zijn Anneke Jacobs en Gerrit Barends. Ook de predikanten doen graag qua organisatie een stapje terug en zullen zeker van harte blijven meedoen op de avond zelf.

In de pauze hebben we een heel speciaal programma: de presentatie van de Bijbel voor Pernis. In samenwerking met de Oudheidkamer en de kerken is gewerkt aan het maken van een Bijbel met Pernis aan de voor- en achterkant, en binnenin een paar bladzijden met Pernisser informatie. Deze Bijbel willen we gebruiken om mensen deelgenoot te kunnen maken van waar we in de kerken mee bezig zijn.

In gebouw De Heuvel is ruimte voor 20 teams van 5 personen. Het liefst hebben we dat iedereen zich aanmeldt als team, maar ook individuele opgave is mogelijk, dan wordt u/jij door ons ingedeeld in een team.

Het opgeven van een team gaat als volgt: zoek 5 personen bij elkaar van je club, je familie, je straat, enz. Geef dit team een naam en geef de deelnemende personen plus de naam van het team door. Dit kan per e-mail of in de kerk bij de volgende personen:

Bert Brand, e-mail: gbrand3@hotmail.com
Bas Ruizeveld de Winter, e-mail: b.ruizevelddewinter@chello.nl
Willem Huijgen, e-mail: w.huijgen@chello.nl

We hopen op een sportieve en informatieve avond en zijn heel benieuwd wie de wisselbeker voor het beste team en die voor de beste deelnemer zal gaan overnemen. Maar vooral hopen we dat het voor alle deelnemers een leuke avond wordt.

De voorbereidingscommissie