Roemenie 2016

De zomer ligt zo goed als achter ons, maar we mogen nog steeds van mooi weer genieten. Half oktober zijn de eerste voorbereidingen begonnen voor de komende Roemeniëreis. De eerste contacten zijn al weer gelegd en we kunnen u vertellen dat er al weer wordt uitgekeken naar onze komst!

Er is wel het één en ander gewijzigd
De gezamenlijke diaconieën, Baptisten, Gereformeerden en Hervormden gaan de reis ondersteunen. Dat wil zeggen: meer capaciteit in de ruimste zin van het woord en dus niet meer afhankelijk van één persoon. Door deze manier van samenwerking is de reis voor de komende jaren gewaarborgd en wordt het gebied waar we geld en goederen inzamelen voor deze reis uitgebreid.

Het doel van de reis blijft echter hetzelfde, onze broeders en zusters die het zwaar hebben bezoeken en hun een hart onder de riem steken.

Zoals het er nu naar uitziet vertrekken we op 16 januari. Via Codlea en Suecava hopen we dan op 23 of 24 januari weer heelhuids terug te keren. De inzameling staat gepland voor woensdag 11 en donderdag 12 januari. We komen hier later op terug.

Deze reis is alleen mogelijk met uw hulp!
Goederen, zoals kleding en schoenen, maar ook financiële hulp. Net als vorig jaar willen we aan u vragen om de brandstof voor de reis te sponsoren. Dit kan door middel van een halve of hele tank diesel. Een halve tank diesel kost € 55,00 een volle tank diesel kost 110,00.

Het zou fijn zijn als de brandstof bij elkaar kan worden gesponsord, we tanken meestal 8 keer op onze reis. U kunt uw bijdrage overmaken op het rekeningnummer van de Hervormde Diaconie, rekeningnummer: NL96 RABO 0353202584 ovv brandstof Roemeniëreis 2017 .

Ook dit jaar zal Bas Koert deze reis weer maken, zijn reisgenoot is Theo de Keizer. Theo zet zich al jaren in voor de Baptistengemeente in Pernis en is bij de meeste van u geen onbekende.

In de volgende uitgave van de diverse kerkbladen en via Pernis Online geven wij u meer informatie over de aankomende reis.

Met vriendelijke groet,
namens de gezamenlijke diaconieën