Eben Haezerkerk Eigen Foto

Doop geeft Hoop! Jubileum in Pernis

In oktober 2017 was het 175 jaar geleden dat de gereformeerde kerk in Pernis werd gesticht. Dit jaar is het 130 jaar terug dat onze kerk werd verbouwd en vergroot werd.
Maar ook is het in juni a.s. 25 jaar geleden dat onze predikant Ds. Christi Bartelink- van den Dool, in het ambt werd bevestigd. Al met al reden voor een jubileumfeest! 

Onze gemeenschap is voor vele mensen belangrijk geweest. In de afgelopen 175 jaar zijn er heel wat mensen gedoopt, de meesten als baby. Het geloof is voor hen op één of andere manier van betekenis geworden. 

Onze gemeente is nu klein en vergrijzend, maar nog steeds vormen we een warme gemeenschap. We hebben een mooie liturgie, en er wordt nog steeds gedoopt! Zo kwamen we uit bij het thema:

 “Doop geeft Hoop!”

Daarom zijn we met allerlei mensen gaan praten over de Doop, en over de betekenis van het gedoopt zijn in jouw leven. Dit is uitgegroeid tot een interkerkelijk project waarin verrassende verhalen en ervaringen naar boven zijn gekomen. Daaruit blijkt hoe goed het is om terug te denken aan het feit dat je gedoopt bent: Gods naam is over je uitgesproken en je bent gezegend!

Er komt een expositie met doopjurken die allemaal een eigen verhaal hebben. Ook zijn er in de voorbereiding een brochure en een dvd over het dopen in Pernis gemaakt. Hoogtepunt vormt de jubileumviering op zondag 17 juni 2018, deze begint om 09.30 uur.

We zouden het fijn vinden u bij één of meerdere jubileummomenten te mogen begroeten. Namens de voorbereidingscommissie en de kerkenraad: 

Peter Keemink, scriba 
Ad Bergwerff, voorzitter

P.S. Voor inzendingen of vragen of het bestellen van de dvd (deze kost €12,50 ) of gelukwensen kunt u terecht bij Aad Bloem (a.bloem151@gmail.com, of 010-4165871, Burgemeester van Esstraat 151). 

Graag ook even opgeven als u van plan bent om naar de jubileumviering gaat komen i.v.m. de organisatie.

De tentoonstelling in de kerk is geopend op:
zondag 10 juni na kerktijd
woensdag 13 juni van 10 tot 4 uur
zaterdag 16 juni van 10 tot 4 uur
zondag 17 juni na kerktijd
donderdag 20 juni van 10 tot 4 uur