2018 Lijsttrekker 50 Plus Foto Ellen Verkoelen Kopie

De verkiezingen voor de Rotterdamse gemeenteraad én de Pernisse gebiedscommissie komen nu heel snel dichterbij. Wat de partijen voor de stad willen, maken ze wel duidelijk, maar wat willen ze eigenlijk voor ons dorp? 

Vandaar dat we aan alle Rotterdamse partijen de vraag stelden: wat gaan jullie voor Pernis doen in de komende vier jaar? Vandaag het antwoord van 50PLUS.

50PLUS Rotterdam staat voor Pernis

Rotterdam: een stad van vele dorpen
Met haar bijna 5.000 inwoners is Pernis het kleinste gebied van Rotterdam. Het is nog een echt dorp met een verenigingsleven en veel vrijwilligers. Ten opzichte van de rest van Rotterdam ligt het ondanks de komst van een metrostation toch nog relatief geïsoleerd. Maar waar bij andere dorpen in Nederland de weilanden beginnen, begint in Pernis de industrie.  Dat maakt het dorp, samen met wellicht Rozenburg en het wijkje Heijplaat uniek. Maar het vergt wel een speciale aandacht vanaf de Coolsingel.

Naar een schone omgeving
De directe omgeving van Pernis is niet de schoonste van Nederland. En daardoor ook niet altijd de veiligste. Zo zijn er zijn nog steeds regelmatig ongelukken bij de Shell. Het loopt gelukkig nog steeds goed af voor Pernis.  50PLUS Rotterdam vindt echter dat wij moeten overgaan naar een duurzame energie neutrale samenleving. De handel in fossiele brandstoffen zal dus uiteindelijk moeten stoppen. Maar dan moet eerst voor vervangende duurzame energiebronnen en voor vervangende werkgelegenheid worden gezorgd. Dit laatste voor de mensen die hun baan gaan verliezen in de oude industrie. De bedrijven die nu nog in fossiele brandstoffen handelen en geïnvesteerd hebben zullen dit moeten gaan bekostigen.

Terug naar de deelgemeenten
50PLUS Rotterdam vindt dat je een stad van ruim 630.000 inwoners niet alleen vanuit de Coolsingel kunt besturen. Het bestuur moet weer dichter bij de mensen komen. Een deelgemeente heeft hier meer middelen en bevoegdheden voor dan een gebiedscommissie. Zo kunnen de Pernissers met meer maatwerk bediend worden.

Bouwen voor Pernis
De bevolking van Pernis is de laatste decennia gedaald en is sterk aan het vergrijzen. Een deel van het woningbestand is relatief oud en klein. Om het aantal inwoners op peil te houden en daardoor ook het voorzieningenniveau beter te kunnen handhaven is meer woningbouw nodig. Gekeken moet worden voor wie deze woningen moeten zijn. 50PLUS Rotterdam denkt hierbij in de eerste plaats aan de huidige Pernissers, die een woon carrière willen maken in het eigen dorp. Het bestemmingsplan geeft hier diverse aanwijzingen voor: inbreiden op locaties waar gesloopt wordt en het Madroelpark aan de rivier. Toch zijn de mogelijkheden beperkt. De voor Pernis extra belangrijke groene gordel kan niet teveel aangetast worden. Als 50PLUS Rotterdam hebben wij uiteraard speciale aandacht voor een goede, betaalbare en aangepaste ouderenhuisvesting voor diverse doelgroepen. Als je hulpbehoevender wordt moet je niet verplicht worden je eigen dorp te verlaten.

Behoud wijkvoorzieningen
50PLUS Rotterdam staat voor wijkvoorzieningen in elke wijk. Voor het relatief geïsoleerde Pernis is dit extra belangrijk. Stadskantoor voor je paspoort e.d. winkels, sportvoorzieningen (zwembad), een bank/postkantoor, buurthuis, jeugdhonk; allemaal zaken die Pernis moet hebben en houden. Daarnaast pleit 50PLUS Rotterdam voor meer wijkagenten. Dus een politiepost voor Pernis, die wat 50PLUS betreft best wat over bemand mag zijn.