2018 Sp Logo

De verkiezingen voor de Rotterdamse gemeenteraad én de Pernisse gebiedscommissie komen nu heel snel dichterbij. Wat de partijen voor de stad willen, maken ze wel duidelijk, maar wat willen ze eigenlijk voor ons dorp? 

Vandaar dat we aan alle Rotterdamse partijen de vraag stelden: wat gaan jullie voor Pernis doen in de komende vier jaar? Vandaag het antwoord van de SP.

SP, Voor Elkaar!

De SP wil voor de komende jaren een socialer, duurzaam en divers Rotterdam. Dit komt voor Pernis neer op een aantal concrete punten betreffende huisvesting, bereikbaarheid, veiligheid in de wijken en de havens, de noodzakelijke vergroening van de manier waarop wij energie opwekken en dienstverlening van de gemeente Rotterdam.

Huisvesting
De SP wil in de hele stad tot 2030 40.000 huizen erbij bouwen, waarvan minstens 10.000 betaalbaar. Daarnaast stoppen we met de sloop of verkoop van 20.000 betaalbare woningen en maken we ook een flinke slag in het verduurzamen van huizen: we gaan voor het verduurzamen van 10.000 woningen naar energielabel A of B.

Bereikbaarheid
Over de bereikbaarheid van Pernis zijn er terecht klachten. Er zijn metro en busverbindingen maar wat de SP betreft wordt het openbaar vervoer over water daaraan toegevoegd. Door middel van een waterbus krijgt Pernis een rechtstreekse verbinding met Rotterdam, Rozenburg en Hoek van Holland.

Veiligheid
De SP wil dat de politie weer bereikbaar en aanspreekbaar is in alle wijken van Rotterdam. Net als in de rest van de stad moeten er in Pernis daarom wijkpolitieposten komen die ook buiten kantoortijden geopend zijn. Dit zorgt voor een vast punt waar burgers heen kunnen met hun vragen en klachten betreft de veiligheid, en zorgt voor een duidelijkere aanwezigheid van de politie in de wijken.

De wantoestanden bij Aluchemie en Chemours laten zien dat industriële veiligheid de afgelopen jaren te veel op haar beloop is gelaten en bedrijven te weinig gecontroleerd worden. Daarom maken we in samenwerking met de gemeenten in de regio daarvoor meer capaciteit vrij; er moet meer geld naar controle en handhaving. Bedrijven die zich structureel niet aan de regels houden worden gesloten.

Duurzaamheid
De gemeente zorgt ervoor dat het windenergie-potentieel in de haven volledig wordt benut. Bij de onlangs nieuw aangewezen windlocaties worden omwonenden gecompenseerd voor de geluidsoverlast.

Dienstverlening
De wachttijden voor een afspraak in de Stadswinkels worden korter, en het moet ook mogelijk zijn , s avonds een afspraak te maken. In elk gebied van Rotterdam is er minstens een stadswinkel waar burgers terecht kunnen.

Dit was uiteraard een korte samenvatting van onze belangrijkste punten voor Pernis. Wilt u meer weten over onze plannen voor Pernis en Rotterdam? Lees dan ons gehele programma op onze website.