2018 Stadsinitiatief Jos Verveen

De verkiezingen voor de Rotterdamse gemeenteraad én de Pernisse gebiedscommissie komen nu heel snel dichterbij. Wat de partijen voor de stad willen, maken ze wel duidelijk, maar wat willen ze eigenlijk voor ons dorp? 

Vandaar dat we aan alle Rotterdamse partijen de vraag stelden: wat gaan jullie voor Pernis doen in de komende vier jaar? Vandaag het antwoord van een nieuwkomer: het Stadsinitiatief.

U weet als inwoner van Pernis als geen ander wat het probleem met traditionele politieke partijen is. Ze beloven van alles voor de verkiezingen, maar daarna ziet u ze niet meer en maken ze weinig van hun beloften waar. 

Daarom hebben we Stadsinitiatief Rotterdam opgericht, een a-politieke partij zónder beroepspolitici: van een huisarts uit Crooswijk tot een huurder van Vestia en een ondernemer uit Zuid. Wat hen bindt? Ze hebben geen van allen iets te verliezen en komen met concrete oplossingen. Samen met u, want ook u kunt meepraten! 

Onze belangrijkste actiepunten? Geen overheidsgeld naar een voetbalstadion, méér geld voor initiatieven uit de stad, wijk of straat en iedere wijk een eigen conciërge! 

Voor Pernis als woongebied kunnen we ons voorstellen dat schone lucht, gezondheid en veiligheid belangrijk zijn. Nu roepen dat alle fossiele brandstoffen morgen de wereld uit moeten zijn, is niet reëel. Als Stadsinitiatief Rotterdam stellen we 10 jaar voor het afscheid nemen van kolen en 20 jaar voor olie voor. Dat weet iedereen waar zij of hij aan toe is en hebben bedrijven ruim de tijd zich voor te bereiden. 

De smerige en vervuilde brandstof van schepen is echter iets dat wél sneller aangepakt kan worden. Ze veroorzaken 75% van de schadelijke fijnstoffen in onze lucht. Dat schepen hun brandstof vermengen met milieuafval van olieraffinaderijen leidt ook tot het schadelijke zwavel in de lucht, honderden keren meer dan bij brandstof van auto’s. 

Maar een fijne leefomgeving, gezondheid en schone lucht is ook iets wat in de wijk aangepakt kan worden. Daarom investeren we de 135 miljoen euro die vrijwel alle andere partijen in een nieuw voetbalstadion willen stoppen, liever in initiatieven van bewoners voor hun stad, wijk en straat! Daar willen we 1% van de begroting voor vrijmaken, dus ook voor Pernis!

Meer van onze standpunten vind u op: http://www.stadsinitiatief-rotterdam.nl Daar kunt u zich ook aanmelden als meedenker!

We hebben lijstnummer 16!