2018 Ucf Sm U Buntu

De verkiezingen voor de Rotterdamse gemeenteraad én de Pernisse gebiedscommissie komen nu heel snel dichterbij. Wat de partijen voor de stad willen, maken ze wel duidelijk, maar wat willen ze eigenlijk voor ons dorp? 

Vandaar dat we aan alle Rotterdamse partijen de vraag stelden: wat gaan jullie voor Pernis doen in de komende vier jaar? Vandaag het antwoord van UCF: Ubuntu Connected Front.

Waar staat UCF voor? 

Ubuntu Connected Front (UCF) staat voor een menswaardig Rotterdam. Ubuntu betekent wij zijn eén, het gaat om respect, menswaardigheid en gelijkwaardigheid. Ons doel is bouwen aan een gemeente waar alle Rotterdammers het beste uit zichzelf kunnen halen.

Het Pernis Pentagon 
1. Onze kijk op wonen  
In dit plan hoort ook een nieuw woonbeleid waarin Rotterdammers ongeacht het inkomen overal mogen wonen. Wij willen meer betaalbare woningen en indien noodzakelijk renovatie van woningen in plaats van sloop.

2. Een kansrijker onderwijs 
Gezien het aantal schooluitvallers in Rotterdam, vinden wij dat  het onderwijsbeleid aangepast hoort te worden. Goed onderwijs en genoeg ruimte om jezelf te ontdekken en ontwikkelen is de sleutel naar een betere toekomst. De behoefte aan meer jongerenwerkers kan hierin niet ontbreken. Een integrale aanpak biedt kansen voor onze jeugd, de toekomst van morgen. 

3. De multiculturele samenleving 
Sport en cultuur staan ook op de agenda. Meer begrip voor elkaar ontstaat met voldoende aandacht en middelen aan al onze aanwezige culturen. 

4. Wat laten wij na? 
Verder borduren wij voort op het pad van vrede en veiligheid binnen de rijke, multiculturele samenleving. UCF wil zowel in mensen als in de klimaat investeren. Het is onze existentiële taak de aarde en leefomgeving schoner, veiliger en vrediger achter te laten dan hoe wij het hebben geërfd

5. Een schoner havengebied
UCF gelooft in een schoner havengebied ondanks de grote concentratie van schepen en goederen waar Nederland en Europa voor economische ontwikkeling van afhankelijk zijn.