2018 Verkiezingen Voorlopige Uitslag Gemeenteraad

Rotterdam heeft 501.230 stemgerechtigden. 46,8% van de stemgerechtigden hebben hun stem uitgebracht. Ook de voorlopige uitslag van het raadgevend referendum over WIV is bekend: voor de WIV 40,0% en tegen WIV 60,0%.

Voorlopige uitslag gemeenteraadsverkiezingen Rotterdam 2018
Aantal uitgebrachte stemmen: 234.347
Aantal blanco stemmen: 1.206
Aantal ongeldige stemmen: 1.896

Vrijdag 23 maart vindt de zitting van het Hoofdstembureau plaats, waarin de definitieve uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen Rotterdam wordt vastgesteld. In deze definitieve uitslag worden ook de voorkeursstemmen opgenomen. De zitting is openbaar en vindt plaats om 10.00 uur in de Raadzaal in het Stadhuis aan de Coolsingel.

De uitslag van de gebiedscommissie van Pernis is nog niet bekend.