2018 D66 Rotterdam

De verkiezingen voor de Rotterdamse gemeenteraad én de Pernisse gebiedscommissie komen nu heel snel dichterbij. Wat de partijen voor de stad willen, maken ze wel duidelijk, maar wat willen ze eigenlijk voor ons dorp? 

Vandaar dat we aan alle Rotterdamse partijen de vraag stelden: wat gaan jullie voor Pernis doen in de komende vier jaar? Op de valreep het antwoord van D66.


Het gaat steeds beter met onze stad; Rotterdam is een wereldstad in wording. Daar moet iedereen van profiteren. Als Rotterdam vooruit wil, dan moeten we de stad niet overlaten aan de extremen. D66 wil de komende jaren investeren in het beste onderwijs, woningen voor iedereen, in schone lucht en een groenere leefomgeving. Stem daarom 21 maart D66!

Vele Rotterdammers die de stad elk op eigen wijze mooi maken, van onderwijzers tot jeugdwerkers en van kroegbazen tot havendirecteuren, hebben ons in talloze gesprekken meegegeven wat er nodig is om Rotterdam verder te brengen. Vooral voor Pernis zijn punten als schone lucht, bereikbaarheid en goed wonen erg belangrijk.

D66 wil op termijn de kolencentrales sluiten en ook in Pernis zorgen voor een betere luchtkwaliteit. D66 wil dat de metro langer rijdt, ook ’s nachts, dit zorgt dat Pernis beter bereikbaar is. D66 wil meer bouwen, ook voor middeninkomens en gezinnen, dit geldt ook voor Pernis waar dit hard nodig is om jongeren en gezinnen in Pernis te laten blijven.