Dode Vissen Pernis

In de afgelopen weken zijn er meerdere meldingen geweest van vissterfte in Pernis. Gemeente Rotterdam heeft hier stad breed veel meldingen van ontvangen en werkt hard om deze vissen uit het water te verwijderen. Ook de waterschappen (in Pernis is dat het Waterschap Hollandse Delta) zijn druk bezig om het water door te spoelen met vers zuurstofrijk water.

Maar hoe kan dit gebeuren?

Vissterfte kan vier oorzaken hebben:

-        Schadelijke bacteriën (komt in Pernis bijna niet voor) door bijvoorbeeld illegale lozingen;

-        De sliblaag op de bodem (ook wel bagger laag of baggerslib genoemd) verbruikt teveel zuurstof;

-        Weinig zuurstof door (langdurig) warm weer.

-        Weinig zuurstof door een riooloverstort in de singels, door grote hoeveelheid neerslag.

De gemeente Rotterdam en de waterschappen proberen deze zuurstofloze situaties te zoveel mogelijk te voorkomen, maar helaas kan vissterfte altijd voorkomen. De beste manier is om het water te verversen door het door te spoelen. In Pernis gebeurd dat nagenoeg continu, maar de weg van de Nieuwe Maas naar de singels waar de vissen zich ophouden is vrij lang, en kost dus tijd.

Een andere manier zou een fontein zijn. Dit zijn echter dure installaties die jaarlijks ook veel onderhoud vragen. Daarbij komt dat een fontein alleen werkt bij warm weer. Zou de fontein aanstaan terwijl er een overstort van het riool plaatsvindt, worden er schadelijke (vluchtige) stoffen de lucht in geblazen wat weer ziektes kan veroorzaken.

Helaas moeten we dus accepteren dat vissterfte, ondanks alle inspanningen van de gemeente en de waterschappen, kan voorkomen.

Wat kunt u doen als u dode vissen ziet drijven?

Via de site van de gemeente kunt u hier een melding van maken. De gemeente zal deze dode vissen dan zo snel mogelijk verwijderen uit het water, en met het waterschap afstemmen wat er nog meer kan gebeuren.

Deze melding kunt u doorgeven via onderstaande link:

https://concern.ir.rotterdam.nl/pkr-formulier/internet/type/vuil/msbonderwerp?1

Marcel Troost
Secretaris
HSV Groot Rotterdam